Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

To uczenie metodami aktywizującymi włączania naturalnych mechanizmów integracji umysłu i ciała poprzez specjalnie zorganizowane ruchy. Skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem potencjału fizycznego i umysłowego niezależnie od wieku i zawodu. Kinezjologia edukacyjna staje się coraz bardziej popularna w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania.

Kinezjologia Edukacyjna uczy i pokazuje w praktyce możliwości wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu samostrukturalizującego uczenia się (doświadczenia) i twórczej samoregulacji jednostki. Ćwiczenia z gimnastyki mózgu poprzez ćwiczenia relaksujące i stabilizujące układ nerwowy wpływają na zmniejszenie objawów nadruchliwości występujących u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

Ćwiczenia gimnastyki mózgu usprawniają:

 • Pamięć krótko i długotrwałą
 • Koncentrację i zdolności skupienia uwagi
 • Koordynacje ruchową
 • Funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo
 • Proces pisania i czytania (pisania twórczego)
 • Spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację wzrokowo-ruchową
 • Proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
 • Rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
 • Wymowę oraz wpływają na zdolność poprawnego formowania myśli, abstrakcyjne myślenie
 • Zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
 • Umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem
 • Pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.

To uniwersalna metoda pozwalająca lepiej:

 • pokonywać stresy i napięcia wynikające z trudności życia codziennego,
 • komunikować się z innymi ludźmi, uczyć się i zdawać egzaminy,
 • przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
 • zrozumieć procesy neurofizjologiczne i ich rolę w procesie uczenia się.

Metoda oparta jest na trzech prostych założeniach:

 1. Nauka jest naturalną, przyjemną sferą działalności kontynuowaną prze całe życie.
 2. W naszym ciele ukryte są blokady, które utrudniają nam naukę, uniemożliwiają także łagodne przejście przez stresy.
 3. Wszyscy, w pewnej mierze, mamy trudności w uczeniu się, lecz do tej pory nie czyniliśmy żadnych starań, aby je usunąć (te blokady mogą trwać przez całe życie, jeśli nie podejmiemy się zmiany tego stanu rzeczy). Właściwie rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu.