Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

DZIEJE PRZEDSZKOLA

Budowę rozpoczęto w 1978 roku. Wykonawcą było Ostrowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. Przedszkole zostało oddane do użytku 5 października 1981 roku i otrzymało Nr 16. Funkcjonowały wówczas cztery oddziały. Pierwszym dyrektorem przedszkola była Krystyna Malkowska-Mikołajczyk. W sierpniu 1982 decyzją Wydziału Oświaty i Wychowania zmieniono strukturę organizacyjną przedszkola, wynikające z potrzeby przyjęcia większej liczby dzieci. Z Sali rekreacyjnej, stworzono oddział piąty. W latach 1985-1990 nasze przedszkole było przedszkolem ćwiczeń dla uczniów Studium Wychowania Przedszkolnego. W dniu 05.03.1986 roku Rada Pedagogiczna uchwaliła, że będzie prowadzona we wszystkich grupach praca o twórczości Marii Konopnickiej, autorce książek dla dzieci. Pomysłodawcą wyboru imienia placówki była nauczycielka mgr Elżbieta Koterba. Nasz pomysł spotkał się z aprobatą Władz Oświatowych i Komitetu Rodzicielskiego. W piątą rocznicę działalności przedszkola za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz popularyzację twórczości Marii Konopnickiej przedszkole otrzymało imię "KOSZAŁEK OPAŁEK" w dniu 06.10.1986 roku.

TERAZ W PRZEDSZKOLU

Od 1 września 2002 roku dyrektorem Publicznego Przedszkola Nr 16 została mgr Ewa Gąsiorek, która pracowała w nim jako nauczyciel od 1985 r. Obecnie przedszkole liczy jedenaście oddziałów. Nasze przedszkole cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością. Jest w nim zatrudnionych dwudziestu dwóch nauczycieli oraz piętnaście osób personelu administracji i obsługi. Dzieci uczęszczają do placówki w godzinach od 6:30 do 17:00. Obecnie w przedszkolu mamy 228 przedszkolaków. Od 01.09.2019 utworzono Filię Przedszkola nr16 w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ( obecnie są 2 oddziały dzieci 3-letnich oraz 1oddział dzieci 5-6letnich). Posiadamy bogata bazę dydaktyczną, urządzenia i sprzęt, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia i potrzeb dzieci. Zapewniamy naszym przedszkolakom wszechstronny rozwój. Posiadamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych: język angielski, gimnastyka korekcyjna, kółko taneczne, sportowe, korekta wymowy poprzez prace z logopedą, kółko teatralne, plastyczne oraz  komputerowe. Nasze dzieci biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych reprezentując przedszkole i odnoszą sukcesy. Prace i działania w naszym przedszkolu wspiera Rada Rodziców. To właśnie rodzice są naszymi partnerami i współdecydują o rozwoju swoich dzieci i placówki.

 

z4           z2      z3