Dyrektor

mgr Ewa Gąsiorek

Nauczyciele

mgr Iwona Grabia - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Górska - nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Jarczak - nauczyciel dyplomowany

mgr Hanna Kardach - nauczyciel dyplomowany

mgr Alicja Kozal - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Lubońska - nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Spalona - nauczyciel dyplomowany

mgr Halina Szczygieł - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Goździkowska - nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Jędrzejak - nauczyciel mianowany

mgr Monika Kaczmarek - nauczyciel mianowany

mgr Dobrochna Radzik – nauczyciel mianowany

mgr Natalia Walczak - nauczyciel mianowany

mgr Marlena Szczepańska - nauczyciel mianowany

mgr Aneta Michalewicz - nauczyciel kontraktowy

mgr Angelika Mocek - nauczyciel kontraktowy

mgr Emilia Pawlak - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Pływaczyk - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Wachowiak - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Zając - nauczyciel kontraktowy

Bianka Budych – nauczyciel kontraktowy

Milena Spaleniak – nauczyciel kontraktowy

Anna Poprawa  – nauczyciel kontraktowy

Agnieszka Mazur – nauczyciel stażysta

Ksiądz Jakub Karpisiewicz  – religia

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretarz przedszkola

Elwira Wegnerowicz

Pracownik administracyjny:

Klaudia Wegnerowicz

Szef kuchni:

Dorota Górska

Pomoc kuchenna:

Wiesława Walczak

Hanna Nawrocka

Magdalena Woźniak

Pomoc nauczyciela:

Dominika Malkowska

Wiesława Perz

Magdalena Michalska

Anna Górska

Małgorzata Bąk

Jolanta Obst

Jolanta Durdyn

Starszy rzemieślnik:

Leszek Pera

Paweł Banasiak