b radarodz

p. Daniel Walczak - przewodniczący

p. Magdalena Leśniak - zastępca przewodniczącego