Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

b radarodz

p. Agata Malkowska-Kaczmarek - przewodnicząca

p. Joanna Lange-Lipińska - zastępca przewodniczącej