Rekrutacja 2023/2024 - filia na ul. Królowej Jadwigi

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do filii naszego przedszkola na ul. Królowej Jadwigi

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania...