funkcjonowanie1

 

funkcjonowanie

 

UWAGA RODZICE!

Informujemy, że Przedszkole nr 16 pełni dyżur wakacyjny w lipcu 2021 r.
Prosimy o zgłaszanie dzieci na dyżur drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Od 6 kwietnia do 16 kwietnia, przyjmujemy zapisy dzieci z naszego przedszkola, w miarę posiadanych miejsc.
Od 19 kwietnia do 23 kwietnia - jeśli będą jeszcze wolne miejsca - zapisujemy dzieci z innych placówek.

W mailu prosimy podać: imię nazwisko dziecka, grupę;  bądź nr przedszkola w przypadku zapisu dziecka z innej  placówki oraz nr telefonu.  

W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację potwierdzającą zapis na dyżur.

Nie przyjmujemy zgłoszeń na dyżur wakacyjny telefonicznie. Prosimy o zrozumienie trudnej sytuacji.

Prosimy o zapisywanie na dyżur tylko tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia im opieki.

W sprawie zapisu na dyżur wakacyjny do innych przedszkoli prosimy kontaktować się z wybranym przedszkolem po wcześniejszym sprawdzeniu terminu i organizacji zapisów na stronie internetowej w danej placówce.

Pozostałe ostrowskie przedszkola pełnią dyżur następująco:

LIPIEC : 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17    

SIERPIEŃ : 2, 3, 9, 10, 14, 15

 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2021r od 29 marca do 9 kwietnia 2021r. przedszkole będzie otwarte  wyłącznie dla dzieci rodziców według wytycznych w rozporządzeniu. W związku z zaistniałą sytuacją  przechodzimy na zdalne nauczanie, zgodnie z Regulaminem o kształceniu na odległość. obowiązującym w placówce. Będziemy na bieżąco informować państwa o sytuacji oraz przesyłać ciekawe propozycje zabaw i zajęć zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Dziękujemy Państwu za wyrozumiałość i zachęcamy do wspólnej zabawy ze swoim dzieckiem 😊

REGULAMIN - KLIKNIJ I POBIERZ  

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że zgodnie z ogłoszonymi w dniu dzisiejszym obostrzeniami od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r.  przedszkole będzie zamknięte.

 Do placówki będą mogły przyjść wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

 W związku z tym na czas od 29 marca do 09 kwietnia 2021 będziemy przyjmować zgłoszenia na podstawie oświadczenia, które jest umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz przesłanego przez nauczycieli w grupach.

Prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia i przesłanie go drogą mailową  do piątku  26.03.2021. do godz.11.00,  a pierwszego dnia pobytu dziecka

w przedszkolu doniesienie oryginału  lub wrzucenie do skrzynki na listy.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o o bezwzględne stosowanie się do obwiazujacych w przedszkolu  procedur.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

OŚWIADCZENIE - KLIKNIJ I POBIERZ

 

OGŁOSZENIE!

 W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2021 r. Nr XXIX/336/2021. od 16.03.2021 r. osoby posiadające Ostrowską Kartę Rodziny 3+ będą mogły skorzystać ze zwolnienia z 80 % opłaty za przedszkole. Zwolnione z opłaty  będą również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.  Aby skorzystać z w/w ulg należy pobrać, wypełnić i oddać w biurze przedszkola stosowne wnioski, które będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola  oraz w  biurze.

 

OGŁOSZENIE!


            Dyrektor  Przedszkola nr 16, informuje, że na rok szkolny 2021/2022  rekrutacja  dzieci rozpoczyna się od 01.03.2021 r godz. 10:00 do 31.03.2021r drogą elektroniczną. Należy się zalogować na podanej stronie:

  https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

Wniosek należy wypełnić i wydrukować i dostarczyć do placówki tylko I wyboru !!! Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie wniosku i oświadczeń do sekretariatu  Przedszkola nr 16 w celu potwierdzenia rejestracji w godzinach od 7:00 do15:00. Dostarczenie  dokumentów jest dobrowolne, jednak ich brak skutkować będzie wyłączeniem z udziału w rekrutacji.
Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

UWAGA
 Filia Przedszkola nr 16 jest na ul. Królowej Jadwigi. Organizacyjnie oddziały podlegają pod dyrektora Przedszkola nr 16, który pełni nadzór pedagogiczny, a  nauczyciele zapewniają standard pracy jak w głównym budynku przedszkolnym. Wnioski rekrutacyjne, chętnych nowych dzieci do FILI Przedszkola nr 16, składamy również w sekretariacie na ul Partyzanckiej 15 B w budynku  Przedszkola nr 16. 

...............................................................................................................................................

  UWAGA RODZICE!

W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  
Nr XXIX/336/2020, od 01.02.2021. będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka będzie realizowane w godzinach 
od 8.00 – do 13.00,  a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania będzie wynosić 1,00 zł.

Odpłatność będzie naliczana z góry wg wskazanych przez Państwa pełnych godzin pobytu dziecka w placówce. Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola, które prosimy pobrać i oddać do dnia 25.01.2021.

Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie, które będą obowiązywały 
od dnia 1 lutego 2021.

POBIERZ DEKLARACJĘ - kliknij

zaj logopedyczne

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

dnia 25.05.2020 r.  odwieszamy czasowe zamknięcie przedszkola.

Zgodnie z wytycznymi, możliwość korzystania z przedszkola jest adresowana do dzieci,
których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.

W związku z tym, na czas od 25 maja będziemy przyjmować zgłoszenia na podstawie dodatkowych dokumentów, które są umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz przesłane przez nauczycieli w grupach.

Po zapoznaniu się z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 w Przedszkolu nr 16 prosimy o wypełnienie stosownych oświadczeń i przesłanie ich drogą mailową (a pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu doniesienie oryginałów) lub wrzucenie do skrzynki na listy do czwartku 21.05. do godz.10.00. Zapis dziecka jest możliwy tylko zgodnie z w/w procedurą (załącznik nr 2 i 3).

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o o bezwzględne stosowanie się do zaleceń z procedur.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

P-16  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. TELEFON 62 591 82 95

P-16 –Filia Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. TELEFON 62 72 05 224

aneks1 covid2020

 

 

 

koszalek 

 

*************************************************************************

 

2) W odpowiedzi na zaistniałą sytuację przygotowaliśmy dla naszych przedszkolaków serię zabaw pt.: „Zabawy z mamą i tatą”.

Jest to pakiet materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki dzieci i rodziców.

Od 17 marca na naszym Facebooku umieszczamy gotowe do pobrania materiały dydaktyczne.

Są one podzielone na kategorie wiekowe: 3 - 4 latki oraz 5 – 6 latki.

Zachęcamy do wspólnej nauki i zabawy oraz do dzielenia się z nami efektami Waszej pracy.

Link do przedszkolnego Facebookahttps://www.facebook.com/przedszkole16ostrow/

 *************************************************************************

3) Wydział Edukacji i Sportu – Referat Oświaty informuje, iż na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiły się odpowiedzi na pytania - O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych.

Informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/o-czym-nalezy-wiedziec-zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-placowkach-oswiatowych--pytania-i-odpowiedzi

  *************************************************************************