UWAGA RODZICE!


Dyrektor Przedszkola nr16  uprzejmie informuje, że w dniu 14 czerwca 2022r. o godzinie 15:30 odbędzie się spotkanie z rodzicami nowoprzyjętych dzieci. Serdecznie zapraszamy.

Natomiast w dniu 21 czerwca od 16:00 do 18:00  zapraszamy rodzica z dzieckiem na zajęcia adaptacyjne.

 

OGŁOSZENIE!

 W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2021 r. Nr XXIX/336/2021. od 16.03.2021 r. osoby posiadające Ostrowską Kartę Rodziny 3+ będą mogły skorzystać ze zwolnienia z 80 % opłaty za przedszkole. Zwolnione z opłaty  będą również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.  Aby skorzystać z w/w ulg należy pobrać, wypełnić i oddać w biurze przedszkola stosowne wnioski, które będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola  oraz w  biurze.

 

...............................................................................................................................................

  UWAGA RODZICE!

W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  
Nr XXIX/336/2020, od 01.02.2021. będzie naliczana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka będzie realizowane w godzinach 
od 8.00 – do 13.00,  a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania będzie wynosić 1,00 zł.

Odpłatność będzie naliczana z góry wg wskazanych przez Państwa pełnych godzin pobytu dziecka w placówce. Deklaracje będą dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola, które prosimy pobrać i oddać do dnia 25.01.2021.

Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie, które będą obowiązywały 
od dnia 1 lutego 2021.

POBIERZ DEKLARACJĘ - kliknij

zaj logopedyczne

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------