Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim
Konkurs „Zaczytane przedszkole”

Zaczytane przedszkole III edycja Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Zaczytane przedszkole” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

  1. Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym.
  2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytane przedszkole” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 8 z 10 zadań.

W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.