Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

 Informacja dotycząca projektu unijnego pn. „Nowe oddziały przedszkolne dla ostrowskich maluchów”.

https://umostrow.pl/nowe-oddzialy-przedszkolne-dla-ostrowskich-maluchow.html

Oświadczenie - dane osobowe

 

projekt unijny 20 21