Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

Właśnie otrzymaliśmy podziękowanie od organizatorów Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Aniołkowe Granie" , którego celem jest rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja przedszkoli z placówkami opiekuńczymi.  Aż serce rośnie .... Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swe serca na los dzieci oraz składamy życzenia, aby okazana dobroć wróciła do Państwa wielokrotnie powiększona. Dziękujemy wszystkim Aniołom i Aniołkom za bezinteresowną pomoc, życzliwość, ofiarność oraz udział w akcji.