Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

Dzieci z grupy III I VI wraz z wychowawczyniami wzięły udział 16.09.2019r. w wycieczce na skrzyżowanie. Celem wycieczki było przypomnienie sobie zasad  ruchu drogowego, jak również zaobserwowanie zachowania się pieszych i kierowców. Dzieci z uwagą obserwowały ruch uliczny, nazywały pojazdy oraz poznane znaki drogowe, ćwiczyły także umiejętność prawidłowego i bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni. Przy okazji dzieci odwiedziły park, w którym obserwowały zmiany w zachodzące w przyrodzie. Wycieczka utrwaliła wiedzę dzieci na temat ważnego dla wszystkich bezpieczeństwa.