Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

Dzieci z grupy VIII udały się na pocztę, by poznać pracę listonosza oraz zobaczyć jaką drogę musi przejść list od nadania do wrzucenia go do skrzynek naszych domów przez listonosza.