Jedną z podstawowych potrzeb małego człowieka jest potrzeba ruchu. Dzieciom bardzo ogranicza się ruch, a ciągłe ograniczanie swobody prowadzi do ,,stanu chronicznego” organizmu (wzrost wewnętrznego napięcia). Jest on groźny dla zdrowia jeśli nie zostanie okresowo rozładowany do napięcia wewnętrznego.
Przebywanie w otoczeniu, które nieustannie ogranicza naturalne potrzeby ruchu jest przyczyną stresów psychicznych, stanów niepokoju i zahamowań. Wiedzie to do utraty wiary we własne możliwości, w rezultacie czego człowiek zamyka się w sobie i odsuwa się od innych. Tworząc nasz program wzięliśmy pod uwagę fakt, że niestety nie zawsze mamy czas w domu aby  popracować z naszymi pociechami. Zajęcia łączą  w sobie:

- ruch prowadzący do poznawania własnego ciała,

- ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym,
- ruch wiodący do wytworzenia związku z drugim człowiekiem,
- ruch prowadzący do współdziałania w grupie,
- ruch kreatywny,

Dzięki zastosowaniu tej metody nasze pociechy nauczą się rozładowywać stresy, bardziej świadomie posługiwać swoim ciałem i współdziałać w otoczeniu i pośród innych ludzi.