Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim
17 stycznia 2024 r. był szczególnym dniem, ponieważ wnuczęta mogły wyrazić wdzięczność za trud, poświęcenie i miłość, którą otrzymują od swoich kochanych dziadków. Dzieci przygotowały tańce, wierszyki oraz zaśpiewały piosenki, a na koniec wręczyły dziadkom laurki.