Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

Jest taki dzień, choć zimowy to jednak najcieplejszy dla wszystkich Babć i Dziadków, którzy mogą podziwiać wystepy swoich wnucząt. Tak też było w grupie VIII podczas uroczystości z okazji dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki przedstawiły swój program artystyczny, w którym mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich ukochanych wnucząt.