Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim

Grupa 3, 5 i 6 wzięła udział w akcji „Marzycielska Poczta”. Jest to ogólnopolska akcja dobroczynna, która polega na pisaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Celem akcji jest wsparcie psychiczne dzieci, a także ich rodzin. Dzieci wybrały się na pocztę z napisanymi przez siebie listami. Przedszkolaki miały okazję same wrzucić listy do skrzynki pocztowej oraz posłuchać informacji na temat pracy poczty. Dziękujemy Poczcie Polskiej za tę możliwość.