Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim
Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022