Koszałek-Opałek w Ostrowie Wielkopolskim
Projekt edukacyjny - ANGIELSKI JEST FUN-TASTYCZNY!