Aniołkowe granie

anilokowe granie

Uwaga rodzice!

OGŁOSZENIE!!!

     Dyrektor Przedszkola nr 16, informuje, że na rok szkolny 2020/21 rekrutacja dzieci rozpoczyna się od 01.03.2020 r godz. 10:00 do 31.03.2020r drogą elektroniczną. Należy się zalogować na podanej stronie: https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/.

Wniosek należy wypełnić i wydrukować i dostarczyć do placówki tylko I wyboru !!! Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie wniosku i zaświadczeń do sekretariatu Przedszkola nr 16 w celu potwierdzenia rejestracji.

UWAGA:

Filia Przedszkola nr 16 znajduje się w Szkole Podstawowej nr 4 ul Królowej Jadwigi. Organizacyjnie oddziały podlegają pod przedszkole, dyrektor Przedszkola nr 16 pełni nadzór pedagogiczny, a nauczyciele zapewniają standard pracy jak w budynku przedszkolnym. Dzieci biorą udział w wycieczkach, wyjściach do teatru i innych uroczystościach związanych z pracą przedszkola.

  

Ogólne warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/2020

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU NR 16

 word    - procedeura_bezpieczeństwa
 word    - procedeura_choroba_dziecka
 word    - procedeura_przyprowadzanie_odprowadzanie
 word    - procedeura_w razie wypadku
     

Piękna nasza, Polska cała

piekna nasza polska cala