Drama w przedszkolu

Obecnie w edukacji przedszkolnej kładzie się nacisk na nowy styl pracy z dzieckiem. Nauczyciel wspomaga dziecko w indywidualnym rozwoju, traktuje go jak partnera oraz wskazuje, kierunek w jakim rozwój ten może i powinien zmierzać. W tym celu działania edukacyjne nauczyciela powinny być skierowane na stosowanie w pracy z dzieckiem metod aktywizujących. Jedną z takich metod jest drama. Słowo drama pochodzi od starogreckiego drao- działam, usiłuję. Drama angażuje człowieka całościowo, jego emocje, jego ciało i wyobraźnię. Rozwija umiejętności ruchowe oraz językowe. Dłuższy trening dramowy sprawia, iż jego uczestnicy stają się bardziej otwarci, spontaniczni, są aktywni i twórczy.

Zdrowe zabawy, czyli jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw, owoców i picia soków

Jedzenie, jakie spożywają dzieci wpływa na każdy aspekt ich życia: na ich samopoczucie, humor, zachowanie, rozwój, a nawet na zdolność koncentracji. Odpowiednie żywienie jest zasadnicze dla zdrowia dziecka, począwszy od budowania mocnych kości i zębów do należytego rozwoju wewnętrznych organów i ogólnego rozwoju dziecka.

W naszym przedszkolu zachęcanie do spożywania warzyw i owoców odbywa się poprzez różnego rodzaju zajęcia oparte na zabawie i pomysłach twórczych ze strony nauczycieli. Są to między innymi, prace plastyczne, wspólne wykonywanie sałatek i soków warzywno- owocowych. Również posiłki podawane w ciągu dnia, są tak urozmaicone warzywami i owocami , aby dostarczyć jak najwięcej witamin potrzebnych do prawidłowego rozwoju dziecka.

Konkurs „Zaczytane przedszkole”

zaczytane przedszkole

Zaczytane przedszkole III edycja Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Zaczytane przedszkole” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

1. Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytane przedszkole” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 8 z 10 zadań.

W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Realizacja projektu "Przedszkole talentów"

 "Przedszkole talentów"

 

Dzieciństwo bez próchnicy