Kilka słów od logopedy

Często rodzice zastanawiają się, czy ich dziecko mówi poprawnie? czy należy zgłosić się do logopedy. Drodzy rodzice, oto kilka wskazówek, które pomogą samemu sprawdzić na jakim etapie rozwoju mowy, znajduje się Państwa dziecko. Jednak, w razie pytań mimo wszystko zapraszam na konsultacje.

Drama w przedszkolu

Obecnie w edukacji przedszkolnej kładzie się nacisk na nowy styl pracy z dzieckiem. Nauczyciel wspomaga dziecko w indywidualnym rozwoju, traktuje go jak partnera oraz wskazuje, kierunek w jakim rozwój ten może i powinien zmierzać. W tym celu działania edukacyjne nauczyciela powinny być skierowane na stosowanie w pracy z dzieckiem metod aktywizujących. Jedną z takich metod jest drama. Słowo drama pochodzi od starogreckiego drao- działam, usiłuję. Drama angażuje człowieka całościowo, jego emocje, jego ciało i wyobraźnię. Rozwija umiejętności ruchowe oraz językowe. Dłuższy trening dramowy sprawia, iż jego uczestnicy stają się bardziej otwarci, spontaniczni, są aktywni i twórczy.

Zdrowe zabawy, czyli jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw, owoców i picia soków

Jedzenie, jakie spożywają dzieci wpływa na każdy aspekt ich życia: na ich samopoczucie, humor, zachowanie, rozwój, a nawet na zdolność koncentracji. Odpowiednie żywienie jest zasadnicze dla zdrowia dziecka, począwszy od budowania mocnych kości i zębów do należytego rozwoju wewnętrznych organów i ogólnego rozwoju dziecka.

W naszym przedszkolu zachęcanie do spożywania warzyw i owoców odbywa się poprzez różnego rodzaju zajęcia oparte na zabawie i pomysłach twórczych ze strony nauczycieli. Są to między innymi, prace plastyczne, wspólne wykonywanie sałatek i soków warzywno- owocowych. Również posiłki podawane w ciągu dnia, są tak urozmaicone warzywami i owocami , aby dostarczyć jak najwięcej witamin potrzebnych do prawidłowego rozwoju dziecka.

Konkurs „Zaczytane przedszkole”

zaczytane przedszkole

Zaczytane przedszkole III edycja Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Zaczytane przedszkole” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

1. Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytane przedszkole” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 8 z 10 zadań.

W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Realizacja projektu "Przedszkole talentów"

 "Przedszkole talentów"