Integracja w Przygodziczkach - “ Święto ziemniaka”

IV Przegląd Wieńców i Bukietów Dożynkowych

Pierwszy spacer maluszków

Dzień Chłopca gr. I

Dzień Chłopca grupa II

Dzieci z grupy ll poznają zasady ruchu drogowego

Spotkanie z ratownikiem medycznym w grupie III

Przedszkolaki w poszukiwaniu jesieni

Zawód PIEKARZ

Dzień PrzedszkolakaGrupy II i VI w lesie